I. Základní informace

1. Všeobecné podmínky existují, aby zaručily spokojenost na straně lektora i žáka.

2. Účastníkem je každý uživatel, který se na kurz přihlásí a uhradí cenu kurzu.

Za lektora a správce je považována:

Jméno a příjmení: Martina Hamáčková

Adresa: Fričova 1712/9, Praha 2 Vinohrady,, 120 00

Email: anya@anyadance.cz

Přihlášením na kurz vyjadřuje účastník svůj souhlas s těmito podmínkami.


II. Platba za kurz

1. Svou účast potvrzuje účastník zaplacením kurzu. Cenu kurzu účastník uhradí na účet na základě faktury vystavené lektorem. Splatnost faktury do 14 dnů od vystavení. 

2. Jestliže nedojde k uskutečnění kurzu, mohou účastníci požádat o navrácení finančních prostředků nebo se mohou zúčastnit lektorova budoucího kurzu anebo se s ním domluvit na jiném řešení.

3. Jestliže účastník zaplatí za kurz, ale nezúčastní se ho, není lektor povinen cenu kurzu vracet. Jestliže se na navrácení peněz lektor a účastník domluví, je to možné. 


III. Storno podmínky

1. Pokud účastník nemůže dorazit a dá lektorovi vědět 5 nebo více dní před kurzem, lektor vrátí plnou cenu kurzu. Pokud svou účast účastník zruší 3 – 4 dny před kurzem, budeme moci vrátit jen 50 % a pokud se účastník odhlásí později, tedy dva dny před kurzem, jeden den před kurzem anebo přímo v den kurzu, peníze již náleží lektorovi a cena kurzu vám tedy nebude vrácena, pokud sám lektor nerozhodne jinak.

2. Lhůta pro stornování přihlášky se počítá od chvíle, kdy od účastníka dorazila zpráva o zrušení účasti, do začátku kurzu. Pět a více dní před kurzem je tedy alespoň 120 hodin do začátku kurzu. 

3. V případě nenaplnění minimální kapacity má účastník možnost se odhlásit a dostat kurzovné zpět i když už by měly platit storno podmínky, tj. méně než 5 dní do kurzu.

Při vrácení částky za přihlášku na zahraniční účet jdou veškeré poplatky s tím spojené směrem k účastníkovi. 


IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 


VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 16.5.2024.

 

Nezbytné

Nezbytné soubory cookie jsou zásadní pro základní funkce webu a web bez nich nebude fungovat zamýšleným způsobem.

Tyto soubory cookie neukládají žádná osobní identifikační data.

Soubor cookie Doba trvání Popis
elementor nikdy Tento soubor cookie je využíván tématem WordPress tohoto webu. Vlastníkovi webu umožňuje v reálném čase implementovat nebo měnit obsah webu.
wpEmojiSettingsSupports relace WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user’s browser can display emojis properly.
cookieyes-consent 1 rok Tento soubor cookie vytváří služba CookieYes a slouží k zapamatování souhlasu uživatelů, aby bylo možné respektovat jejich preference při dalších návštěvách tohoto webu. O návštěvnících webu neshromažďuje ani neukládá žádné osobní údaje.

Funkční

Funkční soubory cookie pomáhají provádět určité funkce, jako je sdílení obsahu webových stránek na platformách sociálních médií, shromažďování zpětných vazeb a další funkce třetích stran.

Soubor cookie Doba trvání Popis
yt-player-headers-readable nikdy The yt-player-headers-readable cookie is used by YouTube to store user preferences related to video playback and interface, enhancing the user’s viewing experience.
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY nikdy The cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY is used by YouTube to store the last search result entry that was clicked by the user. This information is used to improve the user experience by providing more relevant search results in the future.
yt-remote-device-id nikdy Tento soubor je vytvářen službou YouTube a slouží k ukládání uživatelových předvoleb pro videa při používání vložených videí YouTube.
yt-remote-connected-devices nikdy Tento soubor je vytvářen službou YouTube a slouží k ukládání uživatelových předvoleb pro videa při používání vložených videí YouTube.
yt-remote-session-app relace The yt-remote-session-app cookie is used by YouTube to store user preferences and information about the interface of the embedded YouTube video player.
yt-remote-cast-installed relace The yt-remote-cast-installed cookie is used to store the user’s video player preferences using embedded YouTube video.
yt-remote-session-name relace The yt-remote-session-name cookie is used by YouTube to store the user’s video player preferences using embedded YouTube video.
yt-remote-cast-available relace The yt-remote-cast-available cookie is used to store the user’s preferences regarding whether casting is available on their YouTube video player.
yt-remote-fast-check-period relace The yt-remote-fast-check-period cookie is used by YouTube to store the user’s video player preferences for embedded YouTube videos.

Analytics

Analytické soubory cookie se používají k pochopení interakce návštěvníků s webem. Tyto soubory cookie pomáhají poskytovat informace o metrikách počet návštěvníků, míru okamžitého opuštění, zdroj provozu atd.

Soubor cookie Doba trvání Popis
_ga_* 1 rok 1 měsíc 4 dní Google Analytics sets this cookie to store and count page views.
_ga 1 rok 1 měsíc 4 dní Nástroj Google Analytics vytváří tento soubor cookie k vypočítávání údajů o návštěvnících, relacích a kampaních a ke sledování využití webu, což slouží k tvorbě analytických zpráv o webu. Soubor uchovává údaje anonymně a k rozpoznávání jednotlivých návštěvníků webu používá náhodně vygenerované číslo.

Reklama

Soubory cookie reklamy se používají k doručování návštěvníků přizpůsobenými reklamami na základě stránek, které navštívili dříve, a k analýze účinnosti reklamní kampaně.

Soubor cookie Doba trvání Popis
YSC relace Tento soubor cookie je vytvářen službou YouTube a monitoruje zhlédnutí vložených videí na stránkách YouTube.
VISITOR_INFO1_LIVE 6 měsíce Tento soubor cookie je vytvářen službou YouTube k měření rychlosti připojení, pomocí níž se určuje, zda uživatel obdrží nové nebo staré rozhraní přehrávače.
VISITOR_PRIVACY_METADATA 6 měsíce YouTube sets this cookie to store the user’s cookie consent state for the current domain.
PREF 8 měsíce PREF cookie is set by Youtube to store user preferences like language, format of search results and other customizations for YouTube Videos embedded in different sites.
yt.innertube::requests nikdy Tento soubor cookie je vytvářen službou YouTube a slouží k registraci jedinečného ID pro ukládání dat o tom, jaká videa z YouTube uživatel viděl.
yt.innertube::nextId nikdy Tento soubor cookie je vytvářen službou YouTube a slouží k registraci jedinečného ID pro ukládání dat o tom, jaká videa z YouTube uživatel viděl.

Nezařazené

Jiné nezařazené soubory cookie jsou ty, které jsou analyzovány a dosud nebyly zařazeny do žádné kategorie.

Soubor cookie Doba trvání Popis
ecvisits1-43c2cd496486bcc27217c3e790fb4088 1 rok Description is currently not available.
ecsession1-43c2cd496486bcc27217c3e790fb4088 1 den Description is currently not available.
1-43c2cd496486bcc27217c3e790fb4088anyadance.czecwshown 1 rok Description is currently not available.